เราเอาผักสดมาสำรวจกันค่ะ ว่ามีอะไรติดมากับผักสดกันบ้าง เมื่อเราเอามาขยายด้วยกล้องจุลทรรศน์ กำลังขยาย 50 เท่า


bug1.jpg (80 KB)

bug2.jpg (78 KB)