กล้องส่องในที่แคบ Fiberscope
กล้องจุลทรรศน์ส่องในที่แคบ Video endoscope