หลอดไฟฮาโลเจนแบบถ้วย Dichroic Reflector
หลอดไฟ ฮาโลเจน แบบขาเข็ม Single Ended