**กล้องจุลทรรศน์สำหรับวัดชิ้นงาน**
Non-Contact Thickness Measuring Microscope System Model THS Series 


ท่านสามารถดูรายละเอียดของสินค้าได้จาก หมวด กล้องสำหรับการวัดชิ้นงาน - กำลังขยายสูง

Please see more information or details in Measuring Microscope - Hi power