#กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานอุตสาหกรรมยา


กล้องจุลทรรศน์ สำหรับการส่องเพื่อวิเคราะห์ตรวจผงยาระหว่างการผลิต เม็ดยาสำเร็จรูป

www.animecosplay.es